Dersom du skal sende oss filer større enn 20 MB anbefaler vi at du bruker en filoverføringsløsning som Filemail, WeTransfer eller lignende. Dersom du bruker Dropbox, Jottacloud eller andre skytjenester har også disse delingsmuligheter.

Noen tips for levering av filer

Filer som skal trykkes må være i PDF-format med minimum 3 mm utfallende og skjæremerker.

Slik lager du riktig PDF
Formater og størrelser

Se kunnskap for ytterligere informasjon