Vi får ofte spørsmål om et bilde er bra nok til å trykkes. Svaret er alltid todelt. Ja, alle bilder kan trykkes, men for at det skal bli pent avhenger det av hvor stort det trykte bildet skal være og hvor stort det digitale bildet er. Siden en cm på skjerm ikke tilsvarer en cm på trykk kan det være lurt å lese denne innføringen i hvordan størrelsene forholder seg til hverandre. Vi har også satt opp noen konkrete eksempler for å gi deg noen metoder til å finne ut om bildene du har er gode nok for trykk.

Begreper
Trykte bilder måles i centimeter (ev. millimeter) og bilder på skjerm måles i piksler (px). Ulike måleenheter gjør at vi i første omgang ikke er ute etter målene. Vi er heller ute etter det som trykte og digitale bilder har felles, nemlig punkter.  For det er tettheten av punktene, det vi kaller oppløsning, som gir svaret på om bildet er godt nok. På trykk måles oppløsning i punkter pr. tomme (dpi – dots per inch). På skjerm måles det i piksler pr. tomme (ppi – pixels per inch). Dpi og ppi brukes omhverandre, det gjør ikke noe, da et punkt er et punkt. Ikke la tommene komplisere, det er kun ett ekstra steg i omregningen – under huskeregler finner du en snarvei for å unngå tommer.

For trykte bilder sikter vi etter 300 dpi. Alt over 300 dpi blir nedskalert – ikke noe problem. Bilder som er noe under 300 dpi blir også pent, men under 150 dpi begynner kvalitetstapet å bli åpenbart, bildet blir mer og mer hakkete. Alt under 100 dpi er virkelig ikke å anbefale. Betraktningsavstand har også innvirkning på minsteoppløsningen, for eksempel ser en stor plakat ofte bra ut med et bilde som har oppløsning under 150 dpi, fordi man betrakter den og andre store formater fra en helt annen avstand enn for eksempel en brosjyre.

Eksempler
Vi har satt opp de fire vanligste problemstillingene for bildeoppløsning:

  1. Er det digitale bildet stort nok til å bli pent i en gitt størrelse
  2. Hvor stort kan bildet trykkes uten kvalitetstap
  3. Hvor store bør bildene være for å passe inn i et gitt format
  4. Bildet er for lite til at det blir pent, hva kan gjøres

Det er ikke meningen du skal sitte og regne ut dette for hvert bilde, men at du skal få en innføring i, en forståelse av og en følelse for hvordan bildestørrelser og oppløsning henger sammen. Du finner en enklere utregningsmetode under huskeregler som gjør at du raskt kan avgjøre om et bilde er innafor eller ikke. I tillegg har grafiske programmer som InDesign og Photoshop kontroll på utregningene.

Eksempel 1: Er bildet stort nok?
Du har et digitalt bilde og vil vite om det er stort nok til å bli pent på trykk i en gitt størrelse. Da må vi finne oppløsningen (antall punkter pr. tomme) som bildet vil få ved den gitte trykte størrelsen. For å finne ut av dette må vi vite målene som du er ute etter på trykk, og vi må vite målene på det digitale bildet.

La oss si du skal lage en brosjyre i A4 (21 x 29,7 cm). Bildet skal dekke hele bredden av en side, altså være 21 cm bredt. For enkelhets skyld er ikke bildets høyde et krav i dette eksempelet. Du har et digitalt bilde som er 5500 x 3682 px.

Vi tar den digitale størrelsen (i dette tilfellet bredden) og deler på den størrelsen vi er ute etter på trykk. Men husk at oppløsning er punkter pr. tomme, derfor må vi regne om bredden av trykkformatet fra centimeter til tommer (1 tomme = 2,54 cm):

21 / 2,54 = 8,26 tommer

5500 / 8,26 = 665 ppi

Siden vi er ute etter 300 ppi betyr det at bildet er mer enn stort nok til å trykkes 21 cm bredt.

opplosning-indesign

 Links-dialogen i InDesign har mye nyttig informasjon, og regner ut oppløsningen ved trykk (Effective PPI) automatisk.

Eksempel 2: Hvor stor kan bildet trykkes?
Her trenger vi bare å vite størrelsen på det digitale bildet. Vi bruker samme bilde som i eksempelet over: 5500 x 3682 px. Og vi vet nå at vi setter en øvre oppløsning på 300 ppi, så vi må regne ut hvor stort bilde vi kan få ved 300 ppi.

Vi deler digitalbildets størrelse på oppløsningen. Og gjør om fra tommer til centimeter (1 tomme = 2,54 cm).

5500 / 300 = 18,33 tommer

18,33 * 2,54 = 46,5 cm

3682 / 300 = 12,2 tommer

12,2 * 2,54 = 31,1 cm

Bildet som på skjerm er 5500 x 3682 blir ved 300 dpi trykk 46,5 x 31,1 cm

Eksempel 2

Dialogvindu fra Photoshop som viser sammenheng mellom bildestørrelse og oppløsning.

Vi kan også regne ut hvor stort det blir ved å gå ned til 150 ppi.

5500 / 150 = 36,66 tommer

36,66 * 2,54 = 93,1 cm

3682 / 150 = 24,5 tommer

24,5 * 2,54 = 62,3 cm

Ved å halvere oppløsningen blir bildet logisk nok dobbelt så bredt og dobbelt så høyt, altså 4 ganger så stort.

Eksempel 3: Hvor stort må bildet være?
Her må vi vite hvor stort det trykte formatet skal være. La oss si vi har en hel A4-side som skal fylles med et bilde. Hvor stort må da digitalbildet minst være?

Her må vi først regne om til tommer og deretter gange med den ønskede oppløsningen på 300 dpi. A4 er 21 x 29,7 eller (ved å dele på 2,54) 8,26 x 11,69 tommer.

8,26 * 300 = 2478 px

11,69 * 300 = 3507 px

Digitalbildet bør altså være på minst 2478 x 3507 px for å kunne trykke det på A4 størrelse med 300 dpi.

Hvis vi ser på en nederste grense for et helsides bilde i en brosjyre eller et magasin er 150 dpi litt for lav oppløsning, om vi setter 200 som krav ser regnestykket ut som følger:

8,26 * 200 = 1652 px

11,69 * 200 = 2338 px

Et bilde som skal dekke en A4-side bør som regel ikke være mye mindre enn 1652 x 2338 px.

Eksempel 4: Bildet er for lite, hva kan gjøres?
De nederste grenseverdiene er flytende fordi et bilde kan se helt fint ut ved 140 dpi, mens et annet bilde begynner å se veldig dårlig ut ved samme oppløsning. Andre tekniske og fotografiske faktorer som komprimering, trykkmetode, bitdybde, farger, lysstyrke, motiv osv. spiller også inn her. Et bilde som har for lav oppløsning eller er veldig komprimert kan man ikke gjøre så veldig mye med annet enn å ta et nytt eller velge et annet bilde.

Ved forstørring forringes bildekvaliteten avhengig av opprinnelig størrelse, komprimering, bitdybde, lys, farger og motiv. Jo mindre et bilde er, jo mindre kan man forstørre det. Men om man har et relativt stort bilde og skal ha det trykket i et stort format kan det gi ganske gode resultater å forstørre det. Dette er best å gjøre i bildeprogrammer som Photoshop før man setter bildet inn i InDesign eller lignende. Da har man mer kontroll over det ferdige resultatet, og InDesign har en tendens til å gi mer hakkete resultater ved forstørring, enn Photoshop.

Huskeregler

Jo større bilde, jo bedre – nedskalering er ikke noe problem.

300 dpi er å anbefale, under 150 og ned til 100 dpi er sjansespill. Men store formater som plakater, roll-ups, bannere osv. tåler lavere oppløsning sammenlignet med brosjyrer, magasiner osv.

Om du har en bildefil kan du raskt sjekke om bildet er stort nok:
A4 = 2480×3508 px ved 300 dpi
A3 = 3508×4961 px ved 300 dpi
50×70 cm = 5906×8258 px ved 300 dpi

For din egen del kan du regne ut størrelser direkte til cm ved å dele antall px på 118:
5906 / 118 = 50 cm
118 er antall punkter per centimeter, vi har hoppet over omregningen til tommer, ganger vi 118 med 2,54 får vi 300 – som i 300 dpi.

Det kan være lurt å ha bestemt det trykte formatet før du begynner arbeidet med bilder.

Hvis bildet skal gå helt ut i kanten, husk at 3 mm på hver side av bildet blir skåret vekk.