Skal du sende oss en fil til trykk? Da ønsker vi at den skal være i PDF-format, både for å sikre kvalitet, men også for at jobben skal gå lettest mulig gjennom vår arbeidsflyt. PDF-en skal lages ut fra spesifikasjonene i denne guiden. Kort fortalt ønsker vi PDF 1.3-format med alle elementer enten i CMYK eller gråtoner, alle fonter innbakt i PDF-filen, 3 mm bleed og skjæremerker.

Vi  kan motta alt av PDF-filer, men fraråder bruk av Word, PowerPoint og lignende officevarianter da disse mangler grunnleggende innstillinger for farger, layout, utfallende og størrelser. Disse programmene forringer også alt av bilder, noe som gjør det til et sjansespill om sluttproduktet blir pent.

Fargestyring

Vi opererer med to basis papirtyper – bestrøket og ubestrøket. Du oppnår best resultat om du vet hvilket papir du skal bruke før du begynner på jobben. Da kan du bruke de rette innstillingene fra starten.

  • Til bestrøket papir bruker du innstillingene ISO Coated og profilen ISO Coated v2 300% (ECI).
  • Til ubestrøket papir bruker du innstillingene ISO UnCoated og profilen PSO UnCoated ISO12647 (ECI).

Bildebearbeiding gjør du i RGB eller L*a*b-format. Det er først når du er ferdig med bildet at det konverteres til CMYK, det enkleste er å overlate jobben til InDesign når du eksporterer til PDF. Om du ønsker å gjøre jobben manuelt for hvert bilde bruker du bildebehandlingprogrammet (som f.eks. Photoshop). Hvis bildene er CMYK-et med en annen profil skal de konverteres til de rette ISO-profilene (Photoshop: Edit > Convert to Profile).

Installering av profiler og innstillinger

Mac OS X Fargeprofilene ISOcoated_v2_300_eci.icc og PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc legges i mappen /Library/Colorsync/Profiles/
Fargeinnstillingene IsoCoated.csf og ISOUnCoated.csf legges i mappen ~/Library/Application Support/Adobe/Color/Settings/ ( ~ indikerer din hjemmemappe)
På norsk Mac heter mappen Library Bibliotek. Om du har Mac OS 10.7 eller nyere er brukerbiblioteksmappen skjult, slik får du tilgang til mappen.
Windows Profilene installeres ved å høyreklikke på hver enkelt profil og velge Installer profil
På engelsk Windows legges fargeinnstillingene i C:\Program Files\Common Files\Adobe\Color\Settings\
På norsk Windows legges fargeinnstillingene i C:\ Programfiler\Fellesfiler\Adobe\Color\Settings\

Valg av innstillinger

Du velger enklest rette fargeinnstillinger før du begynner på en jobb. I Adobe Bridge under menyvalget Edit > Creative Suite Color Settings (Norsk: Rediger > Fargeinnstillinger for Creative Suite). Valget du gjør her vil gjelde for alle Adobe-programmene og sørger for at fargene opptrer likt på tvers av disse. Om trykksaken skal være på bestrøket velger du ISO Coated, om den skal være på ubestrøket velger du ISO UnCoated. Det er mulig du må krysse av for å vise den utvidede listen for fargeinnstillinger.

Eksportering til PDF i InDesign

Avhengig av type papir jobben skal trykkes på velger du enten innstillingen Trykk bestrøket eller Trykk ubestrøket. Dersom du har brukt PANTONE-farger i dokumentet bør disse også konverteres til CMYK, med mindre det skal brukes PANTONE i trykket. Dette gjøres under Output -> Ink manager i dialogvinduet til eksporteringen. Dersom du har bilder som skal gå helt ut i kanten (utfallende), må disse gå 3 mm utenfor dokumentets kant, og du må huke av for 3 mm bleed i eksporteringsdialogen.

Last ned zip-fil med profiler og innstillinger for Adobe-programmer.
I mappen profiler:

  1. ISOcoated v2 300% (ECI).icc
  2. PSO Uncoated ISO12647 (ECI).icc

I mappen fargeinnstillinger:

  1. ISO Coated.csf
  2. ISO UnCoated.csf

I mappen PDF-innstillinger:

  1. Vanberg bestrøket.joboptions
  2. Vanberg ubestrøket.joboptions