Ved internasjonal avtale vedtatt av Norges Standardiserings-Forbund, er det fastsatt bestemte mål for størrelsen på papir.

Utgangspunktet er et ark på 1 kvadratmeter (A0), og alle formater i serien fås derpå ved å halvere det foregående.

A-serien
A0 = 841 × 1189 mm
A1 = 594 × 841 mm
A2 = 420 × 594 mm
A3 = 297 × 420 mm
A4 = 210 × 297 mm (forretningsbrevark)
A5 = 148 × 210 mm
A6 = 105 × 148 mm (brevkortformat)
A7 = 74 × 105 mm
A8 = 52 × 74 mm

Til disse formater svarer standard konvoluttformater, kalt B- og C-formater. C-serien er vanligst. Et A4-ark passer utbrettet i en C4-konvolutt, brettet to ganger i en C6-konvolutt. B-seriens konvolutter er rommeligere.