Skilting av bygget til Kongsberg kommunale hjelpemiddeltjeneste, fra hovedinngang til porter og dører. Laget etter kommunens skiltprofil som er definert ned til avstandsstykkene – alt for å sikre en helhetlig kommunikasjon med innbyggerne.