Det er fort gjort å bli for opptatt av seg selv når man jobber med egen markedsføring. Derfor er vi opptatt av å rette oppmerksomheten mot kundene.

Design-prosesser er like mye forarbeid og rammesetting som utforming og innhold. Når bedrifter for eksempel skal ha ny logo, ny profil, eller en ny brosjyre er det ingen tilfeldigheter hos oss som styrer hvordan ting ser ut. Og når bøker og magasiner skal produseres må de både se bra ut og være gode å lese i.

Vi vet at det er fristende å gjøre mest mulig internt. Men om du ikke har egne designere, gir det som regel ikke tilfredsstillende resultat. Det går som regel også på bekostning av egentlige arbeidsoppgaver, og uten mål og mening blir det tilfeldig om du treffer noen.

Overlat minst mulig til tilfeldighetene. Overlat mest mulig til oss. Med god kunnskap om design og print kvalitetssikrer vi både fremdrift og resultat.