Kontortrykksaker, eller aksidens, omfatter blant annet visittkort, konvolutter, brevark, skjema, blokker og kvitteringer. Kalendere, mapper og stempler hører også med. De fleste kjenner produktene godt, men vi veileder og utformer gjerne slik at det passer din profil og ditt bruk. Kalendere trenger ikke bare være til internt bruk, vi kan produsere personaliserte kalendere som du kan dele ut til dine kunder og kollegaer.

Vanlige formater

Skjemaer: A4 eller A5

Se egne sider for visittkort og konvolutter

Papir og tilvalg

Skjemaer og brevark er på ubestrøket papir, det går som regel lettere gjennom printere og det er lettere å skrive på. Noen har spesielle ønsker for brevark, noe som gir et mer eksklusivt uttrykk på hele eller deler av opplaget.

Skjemaer kan blant annet leveres som løse sett, i blokk, perforert, med rundgående omslag for å hindre gjennomslag til neste sett osv. Mulighetene er mange, for å passe best til ditt bruk.

Tips

Det er mye info å hente i vår kunnskapsdatabase, både for de som skal levere materiell vi skal jobbe videre med, eller ferdige PDF-er klare til trykk.