Visuelle og fysiske påminnelser om deg og produktene dine. Det finnes flere ulike typer brosjyrer: flyer, flyveblad, hefte, folder kan alle sies å tilhøre samme familie. Vi hjelper deg i gang og er med helt fram til mål.

Vanlige formater

A4 – det mest brukte, fra tosidig datablad til brosjyrer med alle slags sideantall

A5 – særlig mye brukt på flyveblad og fire-sidig foldere (V-fals)

9,9 x 21 cm – mye brukt på seks-sidig foldere med rullefals

21 x 21 – kvadratiske formater er også populært både som foldere og stiftet brosjyrer

Papir og tilvalg

Bestrøket papir (matt/silk/gloss)

Ubestrøket papir (matt)

Lakkering, enten hele omslag eller spotlakkering for å utheve områder eller som spesialeffekt.

Foliering

Adressering

Trykk tilpasset hver enkelt mottaker

Tips

Begynn gjerne med å kontakte oss, brosjyrer er ikke gjort i en fei, så det er viktig å få en god start og holde jevn fremdrift.

Utforming, bilder og tekst har mye å si for hvordan bedriften blir oppfattet.

Teksten er som regel kjerneinnholdet, og det er noe av det som krever mest jobbing. Vi hjelper deg gjerne med rett mengde og rette ord.

Tenk på levetiden, og husk at dagens produksjon er tilpasset også små opplag. En brosjyre må trykkes for å oppnå sitt potensiale.

Om du må lage brosjyren helt selv er det to ting å huske på:

  • Ikke bruk Word, PowerPoint og lignende som ikke kan lage tilfredsstillende grafiske filer.
  • Selv om det kan være fristende å gjøre ting selv er man som regel mer lønnsom når man gjør sin egentlige jobb.

Det er mye info å hente i vår kunnskapsdatabase, både for de som skal levere materiell vi skal jobbe videre med, eller ferdige PDF-er klare til trykk.