Håndbøker og manualer er relevante for dokumentasjonsavdelinger og de som leverer maskiner og komplekse systemer. Det er kjappe oppslagsverk og skal som regel passe i lomma på arbeidstøy eller som et vedlegg til leveranser. Med spiralinnbinding blir bøkene både brukervennlige og holdbare – noen bøker sikrer vi ekstra ved å sy i spiralen. Det er også mulig å få trykksaker som ligner vanlige bøker. For de som jobber i fuktige eller veldig røffe omgivelser kan vi trykke bøkene på plast.

Vanlige formater

A5

11,5 x 17 cm

Om håndboka skal passe f.eks. i en lomme, så husk at innbinding, særlig spiralisering, øker størrelsen.

Papir og tilvalg

Bestrøket papir (matt/silk/gloss)

Plast, egner seg mye bedre enn å laminere.

Lakkering eller foliering gir ekstra beskyttelse

Tips

Begynn gjerne med å kontakte oss, hvis du har spesielle krav til format så er det lurt å få greie på hvilke føringer innbindingen gir for totalstørrelse og marger.

Skjemaer og tegninger som har sorte streker og tekst blir klarest mulig når de er i ren sort eller gråskala-fargerom.

Det er mye info å hente i vår kunnskapsdatabase, både for de som skal levere materiell vi skal jobbe videre med, eller ferdige PDF-er klare til trykk.