Trykksaker skal kunne benyttes der hvor kunden har behov for dem – enten det er snakk om en anleggsplass, i Nordsjøen eller på en fuktig bardisk.

Vårt plasttrykk benyttes av kunder som trenger trykksaker som skal tåle både slitasje og fuktige forhold. Det er et godt alternativ til laminering, blant annet på grunn av bedre holdbarhet og anvendelighet. Plasten vi trykker på har flere egenskaper som ligner papir, den er hvit, overflaten er matt og den tåler godt å falses, hulles eller stiftes.

Noe av det vi har laget er spiraliserte håndbøker, krisevarslingsplaner og barkart. Alle med sine krav.

Prøver

Kontakt oss for en prøve av kvaliteten på plast og trykk.