Veiledning og tilgjengelighet gjennom klar informasjon – alt med bedriftens grafiske profil. God signalgiving innendørs og utendørs tar høyde for at det som funker for en gruppe mennesker funker ikke nødvendigvis for en annen.